Skip to main content

KBC-arbeidsongevallenverzekering steeds inclusief:

  • Thuiswerken: verzekerd bij ongeval tijdens thuiswerken, bijvoorbeeld als je van de trap valt.
  • Evenementen: zolang ze mee georganiseerd zijn door de werkgever.
  • Dienstopdracht: in het buitenland en vanaf 1 overnachting ook in het binnenland.
  • Overlijden: overlijdt je werknemer door een arbeidsongeval? Dan betalen we de vergoeding ook uit aan de wettelijk of feitelijk samenwonende partner.

We bieden je 5 opties om de arbeidsongevallenverzekering volledig op jouw maat te maken én om je werknemers voor jouw bedrijf te laten kiezen.

OPTIE 1: bescherm je werknemers met hogere lonen

De vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet zijn gebaseerd op het wettelijke loonplafond. In 2022 was dat voor arbeidsongevallen 48.084,06 euro. Verdienen je werknemers meer? Dan kun je dat bedrag meeverzekeren met de aanvullende waarborg excedentaire lonen. Een extra argument om hoogopgeleid personeel aan je bedrijf te binden!

OPTIE 2: bescherm je loonkost na een arbeidsongeval

Wordt je werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval? Dan ben je als werkgever verplicht om het loon uit te betalen tijdens de eerste maand van werkonbekwaamheid. Je krijgt hiervan slechts 90% terugbetaald door je arbeidsongevallenverzekering. De overige 10% en de aanvullende werkgeversbijdrage (patronale bijdrage) recupereer je via deze optie.

OPTIE 3: bijstand personen bij dienstopdrachten

Valt je werknemer ziek of heeft hij een ongeval tijdens een dienstopdracht? Dan zorg je met de aanvullende waarborg verzekering bijstand personen voor extra bescherming. Dit zowel voor dienstopdrachten in het buitenland als in het binnenland.

OPTIE 4: aanvullende verzekering bij medische kosten en begrafenis

Word je geconfronteerd met medische kosten die de arbeidsongevallenwet niet terugbetaalt (tot 5.000 euro) of in het slechtste geval extra begrafeniskosten (tot 5.000 euro)? Dan komt deze aanvullende verzekering hierbij tussen.

OPTIE 5: ongevallen in het privéleven van je werknemer

Deze extra waarborg ‘Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet beschermt je werknemers ook voor ongevallen buiten de werksfeer.